Packaging “loncheados” Monells

Proposta per a una nova gama de “loncheados” per a Monells. Aquesta nova gama, havia d’actualitzar i modernitzar la imatge dels blisters de Monells i a l’hora destacat la qualitat del producte.

Hide Content